جنس گونیا: پلاستیک منعطف و شفاف (ژله ای)

دارای درجه بندی سانتی متر و اینچ

رنگ سبز

محصول ایران