موضوع: علمی، اطلاعات عمومی

نویسنده: کاوه کرباسی

قطع:  رحلی

جلد: شومیز

24 صفحه

نشر: نارنج