بسته 100 برگی یدک کلاسور 26 حلقه

همراه با دیوایدر طلقی رنگی (جداکننده)

برند آپادانا