دارای روکش کاغذی جهت استفاده راحت تر

ساخت کشور ایران