نوک رنگی

درجه سختی: 2B
ضخامت :2 میلی متر
برند: میکرو

محصول کره