جنس: پلاستیک

درب پیچی

حجم: نیم لیتر

دارای دستگیره

دارای نی

نشکن و سبک