• سوزن منگنه شماره 24/6
  • تعداد سوزن در بسته: 1000
  • ارتفاع هر سوزن: 6 میلیمتر
  • خشاب 10 عددی
  • برند جانسون