روان نویس فانتزی

جنس بدنه: پلاستیک

ضخامت نوشتاری : 0.5 نازک نویس

رنگ جوهر: سبز

نوک استیل