دفتر کلاسوری
26 حلقه
نوع صحافی: قفل فلزی
جلد:  طرح دار

ساخت ایران