دفتر کلاسوری
26 حلقه
نوع صحافی: قفل فلزی
جلد: طرح دار

ساخت ایران