دفتر کلاسوری
26 حلقه
نوع صحافی: قفل فلزی
جلد: پارچه ای طرح دار

دارای دکمه

ساخت ایران