نوع دفتر: یادداشت

نوع صحافی: سیمی

نوع جلد: انعطاف‌پذیر

فرم صحافی: عمودی

سایز: رقعی

جنس جلد: طلقی