دفتر نقاشی
نوع صحافی: سیمی

جلد: طلقی
برند: آپادانا

ساخت ایران