همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی داخل صفحات آبی رنگ
کاغذ 60 گرم

دفتر با کیفیت معمولی

جنس جلد: مقوایی

سایز: وزیری

ساخت ایران