همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی داخل صفحات آبی رنگ
کاغذ 70 گرم

دفتر با کیفیت عالی

جنس جلد: مقوایی

فرم صحافی: عمودی

سایز: وزیری

ساخت ایران