همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی داخل صفحات آبی رنگ

کادر حاشیه قرمز

فاصله بین خطوط : 0.9 سانتی متر

کاغذ 70 گرم

دفتر با کیفیت خیلی خوب

جنس جلد: مقوایی

نوع صحافی: ته چسب

سایز: وزیری

ساخت ایران