دفتر مشق
نوع صحافی: سیمی

جلد: طلقی
برند: آتی

ساخت ایران