همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :
دفتر 160 برگ
خط کشی مشکی
کاغذ 70 گرم
دفتر با کیفیت خوب

برند آونگ
ساخت ایران