همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی داخل صفحات طوسی رنگ
کاغذ 70 گرم

دفتر با کیفیت عالی

فرم صحافی: عمودی

سایز: B5

ساخت ایران