همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :
طرح روی جلد : کارتون عصریخبندان

خط کشی داخل صفحات آبی رنگ
کاغذ 70 گرم
دفتر با کیفیت خوب

برند آپادانا
ساخت ایران