خط کشی داخل صفحات مشکی رنگ
کاغذ 70 گرم
دفتر با کیفیت خوب

برند آونگ
ساخت ایران