دفتر طراحی

کاغذ: کرافت
اندازه: A4
نوع صحافی: سیمی

فرم صحافی: عمودی

برند: آرمان