خودکار تریپل

جنس بدنه: پلاستیک

رنگ مشکی

نوک نوشتاری 0.7 میلی متری

سطح مقطع: چندوجهی

نوع نوک: ساچمه ای

ریزنویس

ساخت ایران