خط کش

طول: 13سانتی متر

طرح: چراغ راهنمایی رانندگی

جنس: پلاستیک