دفتر 100 برگ سیمی
طرح روی جلد : ترول
جلد سخت
صفحات خط کشی آبی
کاغذ 70 گرم
دفتر با کیفیت خوب

برند آپادانا
ساخت ایران