جنس بدنه: تراش پلاستیکی

جنس تیغه: استیل فلزی

دارای مخزن

جنس مخزن: پلاستیک

برند MQ