جنس بدنه: تراش پلاستیکی

جنس تیغه: استیل فلزی

محصول آلمان