مدادنوکی با کیفیت

برند میکرو

سایز نوک  7 دهم میلی متر

خوش دست

محصول کره