مدادنوکی با کیفیت

برند میکرو

سایز نوک  5 دهم میلی متر

خوش دست

محصول کره