•  کاغذ کاربن (کربونی یا کاربونی)
  • سایز A4
  • ساخت شرکت ونداد
  • محصول ایران
  • بسته صد عددی