مناسب برای همه نوع مداد فشنگی

ضخامت 2 میلیمتر

هر بسته شامل 4 رنگ متنوع است.

محصول چین