طول بدنه مداد: 175 میلیمتر
فرم سطح مقطع: شش ضلعی

رنگ‌های موجود در بسته: 12 عدد

قطر سطح مقطع: 6 میلی متر