روان نویس فانتزی
طرح سرباز سوار بر اسب تک شاخ

رنگ بدنه  آبی
جوهر آبی
سایز : 18 سانتی متر
بدنه: پلاستیکی

نوک نازک 0.3

محصول چین