جلد مقوایی

رنگ خط کشی: آبی

فاصله بین خطوط: 0.8 سانتیمتر

نوع صحافی: ته چسب

کاغذ با گرم و کیفیت بالا

محصول ایران