• دفتر مشق
  • نوع صحافی: سیمی
  • فرم صحافی: عمودی
  • رنگ خط کشی: آبی، قرمز
  • فاصله خطوط: 8 میلیمتر
  • جلد: طلقی رنگی ساده (بدون طرح)
  • برند: آتی
  • ساخت ایران