همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی طوسی رنگ
کاغذ 60 گرم

قطع : وزیری

دفتر با کیفیت معمولی

فرم صحافی: عمودی

نوع صحافی: منگنه ای

برند : سرو

ساخت ایران