• همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :
  • خط کشی طوسی رنگ
    کاغذ 60 گرم
  • قطع : وزیری
  • دفتر با کیفیت معمولی
  • فرم صحافی: عمودی
  • نوع صحافی: منگنه ای
  • برند : سرو
  • ساخت ایران