همانطور که در تصاویر مشاهده می شود :

خط کشی آبی قرمز رنگ
کاغذ 50 گرم

قطع : وزیری

دفتر با کیفیت معمولی

فرم صحافی: عمودی

برند : آتی

ساخت ایران