مدادنوکی با کیفیت

برند لانتو

سایز نوک  5 دهم میلی متر

خوش دست