اتود پنج دهم فانتزی

جنس بدنه: فلزی

سطح مقطع دایره

برند starlight

محصول چین